Lock 3 - poligraficzny lakier dyspersyjny przeznaczony na opakowania, ulotki, książki. Poza standardową funkcją ochrony mechanicznej farby, nadania efektu połysku lub matu skutecznie zachowuje czystość mikrobiologiczną druku.

Zanieczyszczenie powierzchni przez bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie, dotykiem lub aerozolem.

Fotosensybilator w lakierze pod wpływem działania światła fotodynamicznie przekształca tlen z powietrza w tlen singletowy.

Wysokoreaktywny tlen singletowy efektywnie rozkłada patogeny na powierzchni lakieru Lock3.

Sprawdzony przez Fraunhofer Institut IVV

Niszczy bakterie, wirusy, pleśnie

Działanie przetestowane klinicznie

Permanentny i długotrwały efekt

Działą na powierzchniach suchych

Nie zawiera szkodliwych nanocząsteczek i biocydów

Nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska

Brak rozwoju oporności patogenów