Lock 3 - poligraficzny lakier dyspersyjny przeznaczony na opakowania, ulotki, książki. Dodatkowo aktywnie przeciwdziałający bakteriom, wirusom, grzybom i pleśni trafiającym na jego powierzchnię. Redukuje patogeny nawet do 99,99%.

Zanieczyszczenie powierzchni przez bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie, dotykiem lub aerozolem.

Fotosensybilator w lakierze pod wpływem działania światła fotodynamicznie przekształca tlen z powietrza w tlen singletowy.

Wysokoreaktywny tlen singletowy efektywnie rozkłada patogeny na powierzchni lakieru Lock3.


Lock3 to typowy lakier dyspersyjny codziennie, standardowo stosowany w poligrafii. Pośród innych lakierów wyróżnia go jedna dodatkowa cecha. To właściwość samosterylizacji z doskonałym, długotrwałym działaniem. Opatentowane rozwiązanie osiąga redukcję zarazków w oparciu o naturalne składniki. Neutralny, nietrujący fotosensybilator na bazie witamin i repelentów roślinnych jest w stanie przejąć energię dopływającego światła z otoczenia i przenieść na tlen znajdujący się w powietrzu. Ten aktywowany tlen singletowy działa bakteriobójczo, zwalcza wirusy, pleśnie i grzyby. Jest skuteczny również w zwalczaniu zarazków wieloopornych. Reaguje z proteinami i lipidami osłony mikrobiologicznej komórki, która jest destabilizowana w przeciągubardzo krótkiego czasu. Lock3 w przeciwieństwie do innych metod działa w środowisku suchym.

Sprawdzony przez Fraunhofer Institut IVV

Niszczy bakterie, wirusy, pleśnie

Działanie przetestowane klinicznie

Permanentny i długotrwały efekt

Działą na powierzchniach suchych

Nie zawiera szkodliwych nanocząsteczek i biocydów

Nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska

Brak rozwoju oporności patogenów